Zienswijze

Voorbeeld Zienswijze

Beste belanghebbende,


Nogmaals bedankt voor alle steun tot nu toe door het ondertekenen van de online petitie, we zien dat dit onderwerp erg leeft binnen onze omgeving. Echter het tekenen van de online petitie is niet genoeg. Het is nu taak om de zorgen die er zijn, kenbaar te maken bij de gemeente. Daarbij willen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen. We hebben een voorbeeld zienswijze op de website gezet, die gebruikt kan worden voor het indienen van een individuele zienswijze. Nog wat korte toelichting.


Waarom is het belangrijk een individuele zienswijze in te dienen?

De gemeente wil de EnergieVisie vast stellen. Daarin zit een voorgenomen besluit over de plaatsing van windturbines in de omgeving van de N18. Dit voorgenomen besluit richt zich tegen u en daardoor bent u belanghebbende. Daar heeft u zelf niet om gevraagd. U kunt alleen uw eigen belangen verdedigen en daarbij moet u zich onderscheiden van anderen. Dat is de reden waarom het indienen van een individuele zienswijze zeer wenselijk is.


De zienswijze zelf

In de zienswijze moet u alle gronden (argumenten) noemen die u erbij wilt betrekken. Bewaar dat niet voor een later moment. Dit is namelijk belangrijk als je naar aanleiding van het definitieve besluit beroep wilt instellen bij de rechter. Je kunt je argumenten wel verder uitwerken in de beroepsfase, of bewijzen toevoegen, maar nieuwe gronden inbrengen kan dan in principe niet.


De voorbeeld zienswijze geeft u handvatten en ideeën voor een eigen individuele zienswijze.


NB: Het is niet mogelijk om binnen de zienswijzetermijn aan te kondigen dat je een zienswijze wilt indienen, om later pas de argumenten daarvan te verzenden (pro forma zienswijze). Houd daar rekening mee.

Voorbeeld - Zienswijze tegen ontwerp Energievisie Gemeente Enschede.pdf

Pdf-versie

Voorbeeld - Zienswijze tegen ontwerp Energievisie Gemeente Enschede.docx

Word-versie

Het indienen van een zienswijze via DigiD is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving wel mogelijk. Vul bij het NL.IMRO nummer de datum in van publicatie in de Huis aan Huis. Vraag altijd om een ontvangstbevestiging, indien u een email stuurt.

Het is mogelijk tot en met woensdag 31 maart 2021 een zienswijze bij de gemeente Enschede in te dienen. Dit kan op verschillende manieren, te weten:

  • Door een e-mail te sturen naar ingesprek@enschede.nl Vermeld als onderwerp ‘zienswijze Energievisie’ en geef daarbij ook uw naam en adres op.

  • Door het schrijven van een brief aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Vermeld daarbij: ‘zienswijze Energievisie’, uw naam en adres en uw handtekening.

  • Via www.enschede.nl/zienswijze. Dit kan alleen als u beschikt over DigiD of E-herkenning. (vul in bij NL.IMRO: Huis aan Huis 17/2/2021)

Door corona kunt u uw zienswijze helaas niet mondeling indienen