Kaarten

Op deze pagina zijn de geschatte locaties van de 3 windturbines terug te vinden in afzonderlijke kaarten. Tevens er 4 cirkels in de kaart terug te vinden, te weten rood (400 meter), oranje (700 meter), lila (1900 meter) en blauw (2300 meter).

Ter info: de locaties zoals deze in de kaarten staan, zijn gebaseerd op de informatie uit de MER. Deze zijn naar beste weten gemaakt op basis van de beschikbare informatie. Onderstaande kaarten gaan uit van de realisatie van 3 windmolens.

Nr 1 - De Zweede


Nr 2 - Crematorium


Nr3 - Oostkant N18


700 meter radius


1900 meter radius


2300 meter radius