Geluidscontouren

In onderstaande afbeelding staan de geluidscontouren van de 3 beoogde windturnines uitgaande van een windturbine met een vermogen van 3MW. Ander omgevingsgeluid zoals bijvoorbeeld het geluid van de oude en nieuwe N18 zijn hier niet in opgenomen.

Ter info: Deze kaarten betreffen een indicatieve berekening en zijn naar beste weten gemaakt op basis van de beschikbare informatie.

Geluidscontouren Ln 3 windturbines

Geluidscontouren van de 3 beoogde windturbines tezamen.